"media studies" - Selaus asiasanan mukaan Pro gradut

    • Elokuvan tuotanto adaptaatioprosessina 

      Nyyssönen, Aki (Lapin yliopisto, 2016)
      Tutkielmassani perehdyn elokuva-adaptaation tuotantoon liittyviin rakenteisiin. Tutkin, millaisena adaptaatioprosessi näyttäytyy elokuvan tuotantoprosessia tarkastelemalla. Aineistoni koostuu dokumenttielokuvista, jotka ...