"rahoitusapukielto" - Selaus asiasanan mukaan Pro gradut

    • Osakeyhtiön kaupan toteuttaminen apuyhtiörakenteen avulla 

      Leinonen, Anna (Lapin yliopisto, 2017)
      Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia oikeudellisia ongelmia apuyhtiön käyttöön osakeyhtiön kaupassa sekä kaupan jälkihoitoon liittyy. Tutkimusongelmaa tarkastellaan ennen kaikkea yrittäjäksi aikovan ostajan ...