• Matkalla lukutaitoon : kaksi kuvausta lukutaidon oppimisesta koulussa 

      Kiiveri, Kaisa
      Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 16 (Lapin yliopisto, 2006)
      Teoriatausta on yhteinen sitä seuraaville kahdelle kuvaukselle koulussa tapahtuvasta lukemaan oppimisesta. Määrittelen kummassakin tutkimusvaiheessa lukemisen opittavaksi taidoksi ja prosessiksi. Taito kehittyy kirjainten ...