"Mäentausta Olli" - Selaus tekijän mukaan Väitöskirjat

  • The EcoCuva model for sustainable enterprising 

   Pallari, Maarit
   Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 153 (Lapin yliopisto, 2014)
   Väitöstutkimus kuuluu ympäristötaloustieteellisen tutkimuskenttään. Tutkimus esittää, tarkastelee,argumentoi ja koettelee ehdotettua EcoCuva mallia useiden tapaustutkimusten valossa.Näkökulma mallinnuksen kehitystyössä on ...