"Markuksela, Vesa" - Selaus tekijän mukaan Väitöskirjat

  • "Aisti kuin kala" : etnografia vetouistelun veljeskunnan kilpailukäytännöstä 

   Markuksela, Vesa
   Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 114 (Lapin yliopistokustannus, 2013)
   Tutkimukseni tarkastelee harrastusyhteisön muodostumista. Aiempi kulutustutkimuksen yhteisötutkimus on ajatellut yhteisön muodostuvan eetoksen, jaettujen uskomuksien, rituaalien sekä hierarkkisen rakenteen kautta. Se ei ...