• Tie ylioppilastutkinnon huippuarvosanoihin laudaturylioppilaiden kertomana 

      Salmela, Mari
      Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 183 (Lapin yliopisto, 2016)
      Tässä tutkimuksessa annettiin ääni ylioppilastutkinnossa parhaiten menestyneille suomalaisille lukiolaisille, laudaturylioppilaille, ja keskityttiin tarkastelemaan heidän koulupolkujaan. Laudaturylioppilaalla viitataan ...