"Silén, Marianne" - Selaus tekijän mukaan Väitöskirjat

  • Sosiologian ja tilastotieteen rajoilla. Faktorianalyysi rajakohteena 

   Silén, Marianne
   Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 301 (Lapin yliopisto, 2021)
   Tutkimus on metodologinen, tieteiden välisyyttä tarkasteleva tutkimus. Tarkastelun kohteena ovat tilastotiede ja sosiologia sekä niiden kohtaaminen kvantitatiivisessa sosiologisessa tutkimuksessa. Tutkimuksessa tarkastellaan ...