"Ukkola, Soja" - Selaus tekijän mukaan Väitöskirjat

  • Koodattu aika : ristiriitaisuuksien aikakulttuurit tietotyössä 

   Ukkola, Soja
   Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 187 (Lapin yliopisto, 2016)
   Tutkimuksen laajana kontekstina ja lähtökohtana oli työelämän muutos, johon tarkastelukulmana olivat tietotyön työajat. Tietotyön työaikoja lähestyttiin tutkimalla työaikakulttuuria sellaisena kuin se ilmeni työyhteisössä. ...