• Usvametsän neidot : tutkimus nuorten naisten elämästä huumekuvioissa 

      Väyrynen, Sanna
      Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 197 (Lapin yliopisto, 2007)
      Tutkimus rakentaa kuvaa nuorten naisten huumeiden käytöstä ja elämästä huumekuvioissa naisten elämänkulun eri vaiheissa sukupuolisidonnaisena, psykososiaalisena ja kulttuurisena kysymyksenä. Sensitiivinen tutkimusote ja ...