Tarkista tietueen käyttöoikeudet.

Kirjaudu (Admin tunnuksilla)

Pyydä lisätietoja aineistosta täyttämällä seuraavat tiedot.

40 opintopistettä : luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä pro gradu -tutkielman merkityksestä

Vastaus tulee sähköpostilla.