Tarkista tietueen käyttöoikeudet.

Kirjaudu (Admin tunnuksilla)

Pyydä lisätietoja aineistosta täyttämällä seuraavat tiedot.

Strategialähtöinen osaamisen kehittäminen keskijohdon näkökulmasta : case Lapin ELY-keskus

Vastaus tulee sähköpostilla.