Tarkista tietueen käyttöoikeudet.

Kirjaudu (Admin tunnuksilla)

Pyydä lisätietoja aineistosta täyttämällä seuraavat tiedot.

Rajat ylittävä takaisinsaanti konkurssissa ja yrityssaneerauksessa EU-oikeudessa

Vastaus tulee sähköpostilla.