Tarkista tietueen käyttöoikeudet.

Kirjaudu (Admin tunnuksilla)

Pyydä lisätietoja aineistosta täyttämällä seuraavat tiedot.

Syyteoikeuden järjestelyn aiheuttamat haasteet lievien parisuhdeväkivaltarikosten tutkinnalle

Vastaus tulee sähköpostilla.