Tarkista tietueen käyttöoikeudet.

Kirjaudu (Admin tunnuksilla)

Pyydä lisätietoja aineistosta täyttämällä seuraavat tiedot.

Fenomenologinen näkökulma työn mielekkyyteen ja työn mielekkyyttä tukevaan johtajuuteen : tapausesimerkkinä energiateollisuuden tiimit

Vastaus tulee sähköpostilla.