"brändit" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

  • Brändin kehittäminen ja sen strateginen jalkauttaminen: case LTC-Otso 

   Mattila, Jenni (Lapin yliopisto, 2014)
   Tämä Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia LTC-Otson brändiä ja sen jalkauttamista sekä tuottaa kehitysehdotuksia yrityksen käyttöön. Tutkimus koostuu teoreettisesta ja produktiivisesta osuudesta. Teoreettinen osuus ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Logojen viestit ennen ja jälkeen brändiuudistuksen : tapaus Kiertotalouslabra-oppimisympäristön logouudistus – mitä ensimmäiset logot viestivät ja miten viestejä voisi yhdistää? 

   Yrjölä, Josefina (Lapin yliopisto, 2024)
   Tutkimuksessa tarkastellaan kahta Turun ammattikorkeakoulun alaisuudessa toimivan Kiertotalouslabran, aiemmin Kiertotalous 2.0 -nimisen projektioppimisympäristön käytössä ollutta logoa ja niiden visuaalisia viestejä. Alussa ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Myytillä myyden : Itämerensuomalaisen mytologian representoituminen brändin ilmeessä 

   Noropirtti, Elli (Lapin yliopisto, 2024)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten ja millaisilla visuaalisilla keinoilla itämerensuomalaista mytologiaa representoidaan brändin ilmeessä. Pohdin yleisesti ja myös brändin näkökulmasta, miksi kansanperinnettä ja ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Puolangan pessimistit virallisen kuntabrändin haastajana : Kunnan visuaalisen ilmeen yhdenmukaistaminen 

   Tauriainen, Heidi (Lapin yliopisto, 2022)
   Tutkielma käsittelee kuntabrändien rakentamista ja siinä pohditaan esimerkkien kautta, millaisia toimia kunnat ja kaupungit tekevät rakentaakseen erottuvaa brändiä. Erityisen tarkastelun kohteena brändin visuaalisen ilmeen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Suomen Interrail-maabrändi 

   Puusti, Eetu (2022)
   Interrailaus on ollut suosittu ilmiö eurooppalaisten keskuudessa jo 1970-luvun alkupuolelta asti. Se on tarjonnut sadoille tuhansille reppumatkailijoille keinon tutustua Euroopan kulttuurilliseen, historialliseen ja ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Valloittavat mielikuvat : Marimekon representaatiot ln­stagramissa 

   Rusi, Marjaana (Lapin yliopisto, 16.04.2020)
   Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia mielikuvia Marimekko herättää Instagramissa kuvan rakentamisen keinoin. Tämän lisäksi vertailin, välittävätkö @marimekko ja @marimekkoaustralia -tilit samanlaisia ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.