• Luontosovellutuksia : soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen näyttely 

      Paasovaara, Jaana; Jokela, Timo; Taiteiden tiedekunta
      Lapin yliopisto taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C, katsauksia ja puheenvuoroja : 64 (Lapin yliopisto, 2019)
      Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen kaksivuotinen maisteriohjelma on toteutettu Lapin yliopiston ja Kuusamo-opiston yhteistyönä Kuusamossa. Koulutusohjelmaa ovat rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja ...