Lauda

Lauda on Lapin yliopiston sähköinen julkaisuarkisto. Lauda sisältää Lapin yliopistossa tuotettuja aineistoja kuten kirjoja ja opinnäytteitä. Lisäksi Laudassa on joitakin Barentsin alueella julkaistavia kausijulkaisuja artikkeleina. Lisätietoa Laudasta

Lauda [4730]
Lehdet [216]
Barents Studies [99]
Kide [45]
Artikkelit [217]
Pro gradut [3356]
 • Pro gradu 

  Matsi, Matilda (Lapin yliopisto, 2020)
  Tarkastelen tutkimuksessani sitä, mitä ihmiset oppivat YouTuben transsukupuolisten ja muunsukupuolisten ihmisten tubetusvideoista. Tutkin erityisesti sitä, minkälaisia merkityksiä videoissa on ja mitä videoita katsovat ...
 • Luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa yläkouluun 

  Tuovila, Seija; Kairaluoma, Leila; Majonen, Virva; Kasvatustieteiden tiedekunta (Lapin yliopisto, 2020)
 • Suomen yrityskauppavalvontaa koskevan sääntelyn ja sen soveltamisalan muutostarpeista 

  Hautaviita, Sabina (Lapin yliopisto, 2020)
  Kilpailuoikeuteen, etenkin yrityskauppavalvontaan kohdistuu 2020-luvulle astuttaessa huomattavia haasteita. Digitalisaation tuomien haasteiden myötä markkinoista on tullut dynaamisempia, ja etenkin markkinavoiman mittaaminen ...
 • Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus ja taloudellinen seuraanto EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden välimaastossa 

  Kemiläinen, Joel (Lapin yliopisto, 06 / 2020)
  Tiivistelmä: tutkielman tarkoituksena on uuden oikeuskäytännön perusteella selventää EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden välistä vuorovaikutusta koskien kilpailuoikeudellista vahingonkorvausvastuuta yritysjärjestelytilanteessa. ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Huumausainerikostorjunta suljetuissa vankiloissa 

  Kallioinen, Inna (Lapin yliopisto, 2020)
  Tämän maisteritutkielmani tarkoitus on kuvata suljetuissa vankiloissa tehtävän huumausainerikostorjuntatyön nykytilaa sitä koskevan lainsäädännön ja käytännön näkökulmien valossa. Tutkielmassa tuon ilmi huumausainerikostorjunnan ...

Näytä lisää