Lauda - Selaus asiasanan mukaan "jatkettavuus"

    • Edunvalvontavaltuutus yrittäjän tulevaisuuteen varautumisen keinona 

      Kietäväinen, Sofia (Lapin yliopisto, 2018)
      Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää voimassa olevan lainsäädännön, lainvalmisteluaineiston ja oikeuskirjallisuuden avulla, onko edunvalvontavaltuutusta mahdollista käyttää yrityksen tulevaisuuteen varautumisen ...