Lauda - Selaus asiasanan mukaan "laajennettu hyöty"

    • Konfiskaatio ja henkilöllinen ulottuvuus 

      Kaarnasaari, Jenny (Lapin yliopisto, 2014)
      Kysymys on lainopillisesta tutkimuksesta, jonka tarkoituksena on esittää tiivis, mutta kokonaisvaltainen kuva konfiskaatiosta. Lähteinä olen käyttänyt oikeuskirjallisuutta, esitöitä sekä tuomioistuimien ratkaisuja pyrkien ...