Lauda - Selaus asiasanan mukaan "yhdyskuntajätteet"

    • Jätteen haltijan oikeusasema 

      Talala, Sanna-Mari (Lapin yliopisto, 2011)
      Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan pääasiassa nykyisen, voimassaolevan jätelain pohjalta jätteen käsittelyä koskevia säädöksiä ja niiden vaikutusta jätteen haltijaan sekä uudistetun hajajätevesiasetuksen mukanaan ...