"Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja" - Selaus sarjan mukaan Artikkelit

  • Elävän maan äärellä 

   Mansikkasalo, Jenny
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja : 68 (Lapin yliopisto, 2023)
   Osallistuin Arcta Fast -koulutusmallihankkeen puitteissa Elävän maan äärellä -seremoniallisen performanssin valmistamiseen taiteilija Meri Nikulan mentoroimana. Performanssimme esitettiin Kittilän Könkäällä Solekko juhlassa ...
  • Heijastusta optisen illuusion animoinnista : kuinka tuottaa 3D-katutaidetta animaationa 

   Lehtola, Ossi
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja : 68 (Lapin yliopisto, 2023)
   Ennen teoksen tuotantoa oli vaikeuksia luonnostella ideaa tälle teokselle. Tein teosta osana Kokeellinen teos -kurssia Lapin ammattikorkeakoulussa. Lapin ammattikorkeakoulu teki yhteistyötä Ammattiopisto Lappian kanssa ja ...
  • Huvin ja hyödyn pelillinen liitto 

   Mustonen, Sanni
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja : 68 (Lapin yliopisto, 2023)
   Pelien tekemiseen kehitetyillä työkaluilla ja ajattelutavoilla on käyttöä muuallakin kuin viihdepelien maailmassa. Teknologia tarvitsee kuitenkin aina parikseen ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä ja valitun teknologian ...
  • Ilmastotunteiden taidetyöpajaa ohjaamassa : nuorten ääni kuuluviin ilmastoasioissa 

   Teperi, Sara; Kivistö, Kanerva; Rauno, Susanna
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja : 68 (Lapin yliopisto, 2023)
   Ilmastotunne – Fight Club -teos koostuu kolmesta videosta, joissa esiintyvät Lapin yliopiston harjoittelukoulun 6.-luokkalaisten luonnosten pohjalta luodut ilmastotunnehahmot. Teos toteutettiin Rovaniemellä toimivan Piste ...
  • Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain digitaalista 

   George, Sari; Karikko, Matti-Pekka; Tervo, Riina
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja : 68 (Lapin yliopisto, 2023)
   Arcta fast -hankkeen tavoitteena on toteuttaa ketterää nykytaidetta erilaisten tapahtumien yhteyteen. Yhteisöprojektissamme kuratoimme ja järjestimme Rovaniemen kotiseutumuseolle näyttelyn, jossa nykytaide pääsi keskustelemaan ...
  • Jäkäläaiheiset jääveistokset Aurora-tulevaisuustapahtumassa 

   Koistinen, Tanja; Mäkinen, Miia
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja : 68 (Lapin yliopisto, 2023)
   Pohjoisen luonnon sekä kulttuurin kestävyys toimivat innoittajina aihevalinnoissamme. Tapahtuma-aluetta värittävä jäätaide tuli olla materiaalisesti ja aiheeltaan kestävyyttä ilmentävä sekä visuaalisesti mielenkiintoinen ...
  • Katoavat, jäiset jäkälät : tiedetapahtuman visuaalista ilmettä luomassa 

   Niemelä, Erica; Söderlund, Heidi; Tantarimäki, Jonna; Virpikari, Sirja-Erika
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja : 68 (Lapin yliopisto, 2023)
   Syksyllä 2022 osallistuimme Ylen Aurora-tapahtumaan liittyvään projektiin, jossa suunnittelimme ja toteutimme esiintymislavan ympäristötaideteoksena yhteistyössä lappilaisten mentoritaiteilijoiden kanssa. Tapahtuman ...
  • Ketterää nykytaidetta tapahtumiin 

   Jokela, Timo
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja : 68 (Lapin yliopisto, 2023)
   Arcta Fast -koulutusmallin hanke sai nimensä esiselvityksessä tunnistetusta tarpeesta kehittää tapahtumiin niiden järjestäjien kaipaamaa ketterää ja tilanteisiin ripeästi reagoivaa taiteellista toimintaa. Myös nykytaiteen ...
  • Kohti nuorten ilmastoaktiivisuutta Aurora-tulevaisuustapahtumassa 

   Lintumäki, Aki; Korsström-Magga, Korinna
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja : 68 (Lapin yliopisto, 2023)
   Ilmastokriisin etulinjassa -tutkimushanke osallistui syystalvella 2022 Aurora-tulevaisuustapahtumaan. Tilaisuuden teemat tasa-arvo ja ilmastonmuutos kommunikoivat upeasti hankkeemme tutkimustehtävän kanssa. Innostimme ...
  • Liquid light show, nestemäisten värien elävää rytmiä ja tunnetta 

   Kilpelä, Päivi
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja : 68 (Lapin yliopisto, 2023)
   Liquid light -esitykset voivat olla yksinkertaisia muutamalla piirtoheittimellä tehtyjä tai monimutkaisia usealla eri tekniikalla tehtyjä. Jokaisen esityksen tyyli ja sisältö ovat ainutlaatuisia, ja tavoitteena on luoda ...
  • Lopputulos ei ole aina sitä, mitä odottaa 

   Jussi, Kati
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja : 68 (Lapin yliopisto, 2023)
   Joskus taiteilijan työ ei pääse sen arvoisella tavalla näkyviin. Kun taiteilija osallistuu tapahtumaan, on paljon asioita, joihin hän ei voi vaikuttaa ja tätä kautta tehdä kompromisseja. Tornion valokauden avaus -tapahtuma ...
  • Luovan alan opiskelijat työelämäoppimassa tapahtumapiloteissa 

   Jokela, Timo; Riikonen, Mari
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja : 68 (Lapin yliopisto, 2023)
   Arcta Fast -koulutusmallihankkeen pilotteihin osallistui yhteensä lähes sata Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun ja Ammattiopisto Lappian opiskelijaa. Hankkeessa ratkaisua koulutuksen kehittämiseen ja tulevaisuuden ...
  • Met tulemma! 

   Soppela, Päivi
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja : 68 (Lapin yliopisto, 2023)
   Lapinlehmän ja ihmisen yhteiselämä pohjoisessa on kestänyt vuosisatoja, ja tuo suhde on luovinut läpi muutosten. Meän lapinlehmä -näyttelyni Rovaniemen kotiseutumuseolla kesällä 2022 toi esille lehmän, ihmisen ja luonnon ...
  • Saavu ja lähde 

   Vuorenmaa, Riikka
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja : 68 (Lapin yliopisto, 2023)
   Kemijoen rannalla, aivan ydinkeskustan läheisyydessä sijaitseva Sairaalanniemi on rovaniemeläisille tärkeä paikka. Sen tulevaisuutta on vuosina 2016-2022 hahmoteltu paljon keskustelua ja intohimoja herättäneessä ...
  • Soveltavan taiteen mahdollisuudet urheilutapahtumassa 

   Kovero, Minna
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja : 68 (Lapin yliopisto, 2023)
   Arktisen muotoilun esille tuonti Levi World Cup -tapahtumassa tuotti ristiriitaisten tunteiden kautta uusia visioita urheilukilpailuun yhdistettävien taideperustaisten palvelujen ja esilletulojen luonteesta.
  • Suon syleilystä Lumikuningattaren maagiseen maailmaan 

   Nikula, Meri
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja : 68 (Lapin yliopisto, 2023)
   Ihmisenä eläminen syklisen aikakäsityksen ja animistisen maailmankuvan kautta on kuin huomaamatta noussut tekemiseni keskiöön. Arcta Fast -koulutusmallihanke antoi minulle herkullisen mahdollisuuden tuoda näitä syvempiä ...
  • Taide tulevaisuuskuvina ja -perinteenä 

   Huhmarniemi, Maria
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja : 68 (Lapin yliopisto, 2023)
   Taidetta tekemällä ja tulkitsemalla voi synnyttää tulevaisuuskuvia, eli käsityksiä ja kuvauksia siitä, millainen tulevaisuus on toivottu tai oletettava. Tulevaisuusperintö tarkoittaa puolestaan esimerkiksi sellaisia ...
  • Taiteen olemus, paikka ja sosiaalinen media : tapahtumakontekstista yhteisölliseen mediaan 

   Holck, Inka
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja : 68 (Lapin yliopisto, 2023)
   Kun taide on kytkettynä teemallisella sen paikkaan – kuten tapahtumaan, jossa se esitetään – käy se vuoropuhelua ympäristön ja yhteisön välillä. Kuitenkin, jos taiteen olemus otetaan irti sen alkuperäisestä kontekstista ...
  • Taiteilijan tulojen purot muuttuvassa työelämässä : tapahtumat työllistävät 

   Huhmarniemi, Maria
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja : 68 (Lapin yliopisto, 2023)
   Taiteilijoiden ansaintakeinot ovat monipuolistuneet. Tapahtumat voivat olla yksi taho, joka hankkii taiteilijoilta palveluja, kuten esityksiä. Tapahtumat voivat työllistää taiteilijoita tai maksaa kuvataiteen esittämisestä ...
  • Taiteilijat työelämämentoreina tapahtumapiloteissa 

   Jokela, Timo; Riikonen, Mari
   Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja : 68 (Lapin yliopisto, 2023)
   Arcta Fast -koulutusmallihankkeeseen palkattiin mukaan seitsemän mentoritaiteilijaa, jotka työskentelivät mukana hankkeen pilottitapahtumissa rinnallaan työelämäoppimassa olevia luovan alan opiskelijoita. Tapahtumien, ...