• Flexibility in contracting 

      Oikeustieteiden tiedekunta; Nystén-Haarala, Soili; Barton, Thomas D.; Kujala, Jaakko
      Lapland Law Review (Lapin yliopisto, 2015)