• Meikäläiset matkalla : IT-lehden matkakertomukset identiteetin rakentamisen välineinä 

      Pitkänen, Kirsi
      Lapin yliopiston matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä : 3 (2008)
      Tutkielmassani tarkastelen vammaisjärjestölehdessä julkaistuja matkakertomuksia identiteetin rakentamisen välineinä. Matkakertomuksilla on vakiintunut asema matkailun kulttuurintutkimuksen tutkimuskohteina. Kolonialismin ...