"Järvi, Taina" - Selaus tekijän mukaan Väitöskirjat

  • "Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella" 

   Järvi, Taina
   Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 109 (Lapin yliopistokustannus, 2013)
   Tutkimuksessa tarkastellaan laadullisen tutkimuksen tuottamaa kuvaa siitä, miten yrittäjyyden oppiminen ja opettaminen määrittyvät ammatillisen toisen asteen koulutuksen kontekstissa ja sitä, millaisia pedagogisia ratkaisuja ...