• Kansalaisuuden hallinta suomalaisessa sosiaali- ja terveyspolitiikassa 

      Selkälä, Arto
      Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 113 (Lapin yliopistokustannus, 2013)
      Tutkimus tarkastelee kansalaisuuden hallintaa suomalaisessa kunnallisessa sosiaali- ja terveyspolitiikassa. Esittelen tutkimuksessa, miten kansalaisuuden hallinnan diskurssit ovat muuttuneet läntisten hyvinvointivaltioiden ...