"Vaattovaara, Virpi" - Selaus tekijän mukaan Väitöskirjat

  • Elämänkulku ja toimijuus : Lapin maaseudun nuorista aikuisiksi 1990–2011 

   Vaattovaara, Virpi
   Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 169 (Lapin yliopisto, 2015)
   Tarkastelen Lapin maaseudulta lähtöisin olevien nuorten elämänkulkua ja toimijuutta. Tutkimukseni edustaa tieteidenvälistä, kerronnallista ja feminististä elämänkulun tutkimusta, jossa on pitkittäistutkimuksen asetelma. ...