"ajattelu" - Selaus asiasanan mukaan Väitöskirjat

  • Virtuaalinen tiedonrakennuksen tila ongelmaperustaisen oppimisen tukena 

   Kärnä, Maija
   Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 80 (Lapin yliopistokustannus, 2011)
   Ongelmaperustainen oppiminen (Problem-based learning, PBL) tarjoaa uudenlaisen tavan tarkastella oppimista tiedon konstruoinnin ja intentionaalisen toiminnan näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää varsinaisen substanssiosaamisen ...