• Päiväkodin johtajuus 

      Nivala, Veijo
      Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 22 (Lapin yliopisto, 1999)
      Tutkimuksen tehtävänä on kuvata suomalaista päiväkodin johtajuutta. Tutkimuksen kehysteoria jäsentää tutkittavan ilmiön osana laajaa kon¬tekstia, substanssista ja päiväkodin mikrosysteemeistä suomalaisen yh-teiskunnan ...