Lauda - Selaus asiasanan mukaan "kaappaukset"

    • Lapsen asuinpaikka ja lapsen kuuleminen lapsikaappauksissa 

      Pennanen, Maarit (Lapin yliopisto, 2011)
      Laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) on säädökset koskien lapsikaappaustilan-teita. Säädökset uudistettiin vuonna 1994, kun Suomi ratifioi kaksi kansainvälistä yleissopimusta: Yksityisoikeuden alaa ...