Lauda - Selaus asiasanan mukaan "laadunhallinta"

    • Laadunhallinnan kehittämisen haasteet organisaatiomuutoksen aikana 

      Hakkarainen, Sanna (Lapin yliopisto, 2010)
      Tämän Pro gradu -tutkielman tehtävä on selvittää millaisia haasteita laadunhallinnan kehittämisessä esiintyy organisaatiomuutosten aikana ja millä johtamisen keinoilla laadunhallintaan voidaan vaikuttaa. Laatu on tänä ...