• Maahanmuuttajaäitien kokemukset osallisuudesta pienellä paikkakunnalla 

      Kerälä, Elina; Illikainen, Hanna (Lapin yliopisto, 2019)
      Tutkielmamme tarkoituksena oli kartoittaa maahanmuuttajaäitien kokemuksia osallisuu-destaan pienellä paikkakunnalla sekä selvittää, millaiseen maahanmuuttajille suunnattuun toimintaan äidit olisivat halukkaita osallistumaan. ...