Kokoelma sisältää Lapin yliopistossa tehtyjen opinnäytteiden kokotekstejä pääosin vuodesta 2011 lähtien. Kokoelmassa on myös pelkkiä tiivistelmiä ja joissakin tapauksissa vain viitetiedot opinnäytteestä.

Opinnäytetyöt ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa.

PDF-muotoisten tiedostojen lukemiseen tarvitset Acrobat Reader-ilmaisohjelman. Jos opinnäyttestä ei ole kokotekstiä saatavilla, voit pyytää oman kirjastosi kaukopalvelua tilaamaan sen Lapin yliopiston kirjastosta.


Master's thesis


Collection consists of full text theses mainly from year 2011 onwards. Collection includes also theses with only abstracts. You can search the collection by using the search box top of the window.

All items in this collection are copyrighted.

If full text is not available you can make a inter-library loan request from your own library.

Uusimmat viitteet

 • Suomalaisten alkuperäislammasrotujen villan hyödyntäminen tuotemuotoilussa 

  Pietilä, Suvi (Lapin yliopisto, 2019)
  Pro gradu -tutkielmassani tutkin suomenlampaan, kainuunharmaksen ja ahvenanmaanlampaan villan hyödyntämistä tuotemuotoilussa Tex-Inno ry:n stipendin rahoittamana. Tutkimusmenetelmiä oli kolme: haastattelu, materiaalitestaaminen ...
 • Henkilötietojen suoja kunnallishallinnossa 

  Sillanpää, Laura (Lapin yliopisto, 2019)
  Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää henkilötietojen suojan asemaa ja tilannetta kunnallishallinnossa. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa henkilötietojen suoja muodostaa olennaisen osan oikeusjärjestelmästämme. Henkilötiedot ...
 • Jätekansalaisuuden rakentuminen kiertotaloudessa 

  Loikkanen, Teemu (Lapin yliopisto, 21.05.2019)
  Pro Gradu -tutkielmassani käsittelen yhteiskunnan pyrkimyksiä tuottaa informaatio-ohjauksen avulla jätteensä oikeaoppisesti lajittelevia kansalaisia kiertotalouden palvelukseen. Euroopan Unionin päätösten pohjalta myös ...
 • Osallistuminen järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan 

  Rissanen, Päivi (Lapin yliopisto, 2019)
  Järjestäytynyt rikollisuus on jatkuvasti lisännyt vaikuttavuuttaan niin kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla ja se luetaan jo yhdeksi EU:n suurimmista turvallisuusuhista. Suomessakin järjestäytyneiden rikollisryhmien ...
 • Ohjelmistotoimittajan sopimusvastuu sekä sen rajoittaminen asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimitussopimuksissa 

  Almgrén, Henri (Lapin yliopisto, 2019)
  Tutkielmassa tarkastellaan ohjelmistotoimittajan sopimusvastuun muodostumista sekä sen rajoittamista asiakaskohtaisissa ohjelmistotoimituksissa. Tutkielman metodina on teoreettinen ja praktinen oikeusdogmatiikka. Tutkielmassa ...

Näytä lisää