• Tyyssija: Saattohoitohuone hyvinvointia tukevana ympäristönä 

      Jaakkola, Tiina (Lapin yliopisto, 2017)
      Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarjota tietoa, jota voidaan hyödyntää saattohoitoympäristön tilasuunnittelussa. Tarkoituksena oli selvittää minkälaisten tilallisten tekijöiden ja elementtien avulla voidaan ...