• Henkilötunnus tuomioistuinten ratkaisuissa 

      Jauhojärvi, Annina (Lapin yliopisto, 2016)
      Suomessa henkilötunnuksen käyttäminen on hyvin tavanomaista, mutta sen merkitystä tietosuojan kannalta poikkeuksellisen tärkeänä henkilötietona ei tiedosteta. Henkilötunnuksen tehtävänä on yksilöidä henkilö yksiselitteisesti. ...