"Kaihua, Anne" - Selaus tekijän mukaan Pro gradut

    • Toivon johtaminen esimiesten kokemana 

      Kaihua, Anne (Lapin yliopisto, 2013)
      Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella työelämää positiivisesta ja tulevaisuusorientoituneesta toivon näkökulmasta. Teoreettisena viitekehyksenä on C. R. Snyderin teoria toivosta tavoitteiden asettamisena ja tavoittelemisena. ...