"Tainio, Jutta" - Selaus tekijän mukaan Pro gradut

    • Pro Gradu 

      Tainio, Jutta (Lapin yliopisto, 2019)
      Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on ollut tarkastella lasten asemaa parisuhteen eron jälkeisessä vainossa. Tutkielmassani olen kiinnittänyt huomiota siihen, miten lapset voivat olla mukana eron jälkeen tapahtuvassa ...