• Uhkaava maksukyvyttömyys saneerausmenettelyn edellytyksenä 

      Vaattovaara, Matti (Lapin yliopisto, 2015)
      Yritys voi ajautua taloudellisiin vaikeuksiin useista eri syistä. Velallisen ja velkojan etu olisi, että velallinen reagoisi taloudellisiin vaikeuksiinsa mahdollisimman nopeasti ja pyrkisi ratkaisemaan ne liiketaloudellisin ...
      Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.