• Pääomalaina ja yrityssaneeraus 

      Yli-Rahnasto, Samuli (Lapin yliopisto, 2013)
      Tutkielma käsittelee pääomalainan asemaa osakeyhtiöiden saneerauskeinona. Saneerauskeinojen valintaa on käsitelty keskeisten periaatteiden kannalta. Tutkielmassa on myös selvitetty minkälaisia piirteitä onnistunut ...