"laajennettu hyöty" - Selaus asiasanan mukaan Pro gradut

    • Konfiskaatio ja henkilöllinen ulottuvuus 

      Kaarnasaari, Jenny (Lapin yliopisto, 2014)
      Kysymys on lainopillisesta tutkimuksesta, jonka tarkoituksena on esittää tiivis, mutta kokonaisvaltainen kuva konfiskaatiosta. Lähteinä olen käyttänyt oikeuskirjallisuutta, esitöitä sekä tuomioistuimien ratkaisuja pyrkien ...