"ohjauksen onnistuminen" - Selaus asiasanan mukaan Pro gradut

    • Uraohjausasiantuntijoiden kokemuksia ohjaustyöstä 

      Nikula, Mira (Lapin yliopisto, 2018)
      Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää uraohjausasiantuntijoiden näkökulmasta onnistuneen uraohjauksen ominaispiirteitä. Mielenkiinnon kohteena on erityisesti se, millaisia kokemuksia uraohjausasiantuntijoilla on ohjaustyöstä ...