"rahapeliongelma" - Selaus asiasanan mukaan Pro gradut

    • Rahapeliongelman merkitykset pelaajan läheisille 

      Sirvio, Katariina (2021)
      Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen rahapeliongelman merkityksiä pelaajan läheisille. Keskityin tutkimuksessa erityisesti tarkastelemaan rahapeliongelman merkityksiä läheisten talouteen, tunne-elämään, ihmissuhteisiin ...