"sijoittajat" - Selaus asiasanan mukaan Pro gradut

    • Sijoittajan tiedonsaantioikeus arvopaperimarkkinoilla 

      Korhonen, Lauri (Lapin yliopisto, 2013)
      Tutkimukseni tavoitteena on havainnollistaa arvopaperimarkkinoilla toimivien sijoittajien oikeutta saada oikeita ja riittäviä tietoja pörssiyhtiöistä. Tutkimuksessani käyn läpi osakeyhtiön ominaispiirteet ja sen jälkeen ...