"Alatolonen, Terttu" - Selaus tekijän mukaan Väitöskirjat

  • Tulevaisuuden kvalifikaatiot kliinisessä laboratoriotoiminnassa 

   Alatolonen, Terttu
   Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 5 (Lapin yliopisto, 2004)
   Tutkimuksen kohteena on kliinisen laboratoriotoiminnan lähitulevaisuus laboratorioalan asiantuntijoiden kuvaamana ja arvioimana. Teoreettisena näkökulmana ovat kvalifikaatiot ja kvalifikaatioiden muutoskehys. Tutkimustehtävä: ...