• Asiakaslähtöisyys osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa 

      Karusaari, Riitta
      Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 273 (Lapin yliopisto, 2020)
      Ammatillisen koulutuksen säädökset uudistuivat vuoden 2018 alussa. Reformissa korostetaan osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä, joilla vastataan muuttuvan työelämän osaamistarpeisiin ja ammattitaitoisen työvoiman ...