"Martin, Marjatta" - Selaus tekijän mukaan Väitöskirjat

  • Nuoruus, vammaisuus ja kuntoutuksen merkitys 

   Martin, Marjatta
   Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 196 (Lapin yliopisto, 2016)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella vammaisten nuorten elämänkulun muotoutumista heidän kokemustensa ja niihin liittämiensä merkitysten pohjalta. Elämänkulkuteoreettiseen viitekehykseen perustuen tarkastelu kohdistui ...