"Ovaskainen, Sanna" - Selaus tekijän mukaan Väitöskirjat

  • Ekologisen elämäntavan mahdollisuudet ja rajat Lapissa 

   Ovaskainen, Sanna
   Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 255 (Lapin yliopisto, 2019)
   Väitöstutkimuksessani tutkin ekologisen elämäntavan mahdollisuuksia ja rajoja Suomen Lapissa. Ekologisella elämäntavalla tarkoitan tutkimuksessani elämäntapaa, jossa ihminen on valinnut arjessaan tietoisesti ja vapaaehtoisesti ...