• Kohtuulliset palvelut : tapaustutkimus kuljetuspalvelujen uudelleen organisoinnista 

      Salminen, Sirpa
      Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 179 (Lapin yliopisto, 2015)
      Suomalainen yhteiskunta pyrkii säilyttämään hyvinvointivaltion arvot, kuten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus, ja selviytymään samanaikaisesti kansainvälisessä kilpailussa. Nämä useat erilaiset tavoitepyrkimykset ...