"joukkoviestintä" - Selaus asiasanan mukaan Väitöskirjat

  • Mediakasvatuksen eetos : fenomenologinen tutkimus mediakasvatuksen etiikasta 

   Kupiainen, Reijo
   Acta electronica Universitatis Lapponiensis : 19 (Lapin yliopisto, 2005)
   Tutkimuksessa tavoitellaan mediakasvatukselle eettis-filosofista pohjaa Martin Heideggerin fenomenologian viitekehyksessä. Tarkastelun kohteena on nykyisessä mediakulttuurissa avautuvat media- ja teknologiasuhteet. Tu ...