• Työn organisoinnin ja palkitsemisen yhteys työtyytyväisyyteen 

      Haarala, Anne; Mäkitalo, Hanna (Lapin yliopisto, 2009)
      Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työn organisoinnin ja palkitsemisen yhteyttä työtyytyväisyyteen. Teoreettinen viitekehys rakentui henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM, Human Resource Management) ja organisaatio ...