• Mitä sisustustuotteet kertovat arktisuudesta? Case Pentik Oy 

      Ikäheimo, Ellinoora Ilona (Lapin yliopisto, 2015)
      Tutkielma on laadullinen tapaustutkimus arktisuuden kommunikoitumisesta muotoilluissa sisustustuotteissa. Tutkielmassa analysoidaan semioottista menetelmää hyödyntäen miten arktiset merkitykset rakentuvat kuvissa. Pohdinnassa ...